Blog > Komentarze do wpisu
scenariusz zajęć zintegrowanych - piękno świata

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III

Data zajęć: 19.04.2010r.

Temat bloku: „Jaki piękny jest świat wokół nas”.

Temat dnia: „Piękno wiosennego świata w słowach, obrazach, muzyce”.

Tematy zajęć/edukacji (wpis do dziennika):

Rozwiązywanie krzyżówki matematycznej. Słuchanie czytanej przez studentkę „Baśni o Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu” Małgorzaty Strzałkowskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanej baśni. Układanie i pisanie dialogu. Odgrywanie scenek dramowych z wykorzystaniem dialogu. Wypowiedzi dzieci na temat piękna otaczającego świata. „Dziwny ogród” – pisanie opowiadania. „W zaczarowanym ogrodzie” – zabawa twórcza z pedagogiki kreatywnej. Zabawa ruchowo-muzyczna – posągi. Rozwiązywanie zagadek matematycznych – prezentacja multimedialna. Praca plastyczna z wykorzystaniem techniki malowania farbami na gazie.

Cel ogólny: Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy.

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi dokończyć rozpoczęte zdanie;
- uczeń potrafi dokonywać obliczeń w zakresie dodawania, odejmowania
i mnożenia;
- uczeń uzupełnia krzyżówkę wynikami z działań w formie słownej;
- uczeń wypowiada się na temat piękna;
- uczeń uważnie słucha czytanych tekstów;
- uczeń udziela odpowiedzi na zadane pytania;
- uczeń wykazuje się znajomością zasad pisowni wielką literą;
- uczeń potrafi napisać dialog;
- uczeń odgrywa scenkę z wykorzystaniem dialogów;
- uczeń umie poprzez mimikę przekazywać różne uczucia w zabawie
muzyczno -  ruchowej;
- uczeń rozwiązuje zagadki matematyczne;
- uczeń potrafi opisać wskazany obraz;
- uczeń udziela się podczas redagowania opowiadania;
- uczeń wykonuje prace plastyczną na kartce z gazą za pomocą farb;
- uczeń współpracuje w grupie;
- uczeń świadomie i aktywnie słucha muzyki;
- uczeń korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem studentek.

Metody:
podające: pogadanka
waloryzacyjne: impresyjne i ekspresyjne
praktyczne: ćwiczebna
aktywizujące: wrzuć strach do kapelusza, pajęczynka

Formy pracy:
* zbiorowa
* grupowa jednolita
* indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne: Emblematy z imionami, karteczki z rozpoczętym zdaniem, kapelusz, krzyżówka matematyczna, dwie korony, dwa berła, tarcza, miecz, płyty CD, wstążki z bibuły, ilustracje, prezentacje multimedialne, karteczki z zadaniem domowym, farby, pędzle, kartki z gazą, podkładki, włóczka,
„Już w szkole” – Podręcznik do kształcenia zintegrowanego cz. 3 – str. 62-63, „Już w szkole” – Kształcenie zintegrowane matematyki cz. 3 – str. 77-78, „Już w szkole” cz. 3 – str. 95-96.

Rodzaje edukacji:
- polonistyczna
- matematyczna
- plastyczna
- fizyczna

Bibliografia:
- M.E. Piotrowska, M.A. Szymańska „ Już w szkole ” – Podręcznik do kształcenia
zintegrowanego cz. 3, Nowa Era.
- K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil „ Już w szkole” – Kształcenie zintegrowane
matematyki cz. 3, Nowa Era.
- M.A. Piotrowska, M.A. Szymańska „ Już w szkole ” cz. 3, Nowa Era .
- Podstawa Programowa I etap edukacyjny.
- W. Okoń „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Wydawnictwo Żak.


Czynności nauczyciela


Czynności uczniów

Formy organizacyjne,
metody, rodzaj edukacji


Uwagi i spostrzeżenia


Czas

 

* Zaproszenie dzieci na dywan, powitanie ich, przedstawienie się studentek oraz rozdanie emblematów.

Studentki przypominają o zasadach zabierania głosu przez dzieci.

* Metoda aktywizująca „Wrzuć strach do kapelusza” – rozdanie dzieciom karteczek z rozpoczętym zdaniem: „Dziś czuję się…….,  ponieważ……”

Krótkie podsumowanie.


* Zaproszenie dzieci do ławek, rozdanie krzyżówki matematycznej, której rozwiązanie jest tematem zajęć – „Piękno świata”. Rozwieszenie dużej krzyżówki na tablicy. Poproszenie o wklejenie krzyżówki do zeszytu.
Krótkie wprowadzenie w tematykę zajęć.

* Zaproszenie dzieci na dywan. Rozmowa na temat piękna:

- Jak myślicie, co to jest piękno świata?

-  Z czym Wam się kojarzy piękno świata?

- Co jest dla Was piękne?


* Wzorowe czytanie – „Baśni o Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu”.

Rozmowa na temat treści baśni:

- Czym zajmował się Wściekły Król  i jakim był władcą?

- Z kim i w jakim celu spotkał się na polanie?

- Kiedy wrogowie przerwali walkę i co odczuwali, obserwując przyrodę?
- Dlaczego do tej pory nie zauważyli piękna otaczającego świata?

- Jak myślicie dlaczego wyrazy Wściekły Król i Zawzięty Rycerz piszemy wielką literą?

 

- Studentka tłumaczy zasady pisowni wielką literą.

 

 

* Zaproszenie do stolików. Przypomnienie zasad pisania dialogu. Polecenie napisania w parach dialogu króla z rycerzem, którzy podziwiają piękno świata i wiosennej przyrody.

 

* Propozycja odegrania w klasie scenki z wykorzystaniem napisanych dialogów.

 

* Zaproszenie na dywan – zabawa ruchowo - muzyczna. Rozdanie wstążek z bibuły, wytłumaczenie zabawy.
Studentka chodzi między tańczącymi dziećmi. Ten, kogo dotknie zamienia się w posąg przedstawiający różne miny.

 

* Prezentacja multimedialna – zagadki matematyczne:

1)      Ile widzisz trójkątów na poniższym obrazku?

2)      Wybierz najkrótszą drogę?

3)      Jakie zwierzątka mają przyjaciele ze Stumilowego Lasu?

4)      W której beczułce jest miód?

 

PRZERWA ŚNIADANIOWA

 

* Zaproszenie dzieci na dywan – zabawa twórcza „W zaczarowanym ogrodzie”. Wzorowe odczytanie opowiadania przy muzyce.

Krótka rozmowa na temat odczuć dzieci podczas czytania tekstu:

- Co czuliście, wyobrażaliście sobie słuchając muzyki i opowiadania?

 

* Zaproszenie dzieci do ławek. Rozmowa na temat piękna w malarstwie – prezentacja obrazu pt. „Dziwny ogród” Józefa Mehoffera.
- Co przedstawia ten obraz?

- Jakie przeważają kolory?

- Jaki nastrój wyraża obraz?

 

* Wspólne redagowanie opowiadania pt. „Co wydarzyło się w zaczarowanym ogrodzie” w oparciu o obraz „Dziwny ogród”. Zapis opowiadania na tablicy przez studentkę.
Przypomnienie zasad pisania opowiadania.

 

* Zadanie domowe (tłumaczenie).

 

*Omówienie nowej techniki plastycznej – malowanie farbami na gazie.

 

 

PRZERWA

 

* Praca plastyczna z wykorzystaniem techniki malowania farbami na gazie, pt. „Wymarzony, wiosenny ogród”.

 

 

 

Utworzenie wystawki prac połączonej z ich omówieniem.

 

* Zaproszenie dzieci na dywan. Podsumowanie zajęć – metoda aktywizująca „pajęczynka”.

Wytłumaczenie zasad metody.

Poproszenie Pani wychowawczyni o przecięcie pajęczynki na znak zakończenia zajęć.

Rozdanie upominków dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Dzieci siadają na dywanie, słuchają uważnie studentek, a następnie przypinają emblematy.* Losowanie karteczek i dokańczanie zdań.


* Samodzielne rozwiązywanie krzyżówki – chętne dzieci wpisują odpowiedzi na dużą krzyżówkę. Wklejenie krzyżówki do zeszytu.

 

 


* Odpowiadanie na pytania.

 

 

 

 

 

* Uważne słuchanie czytanego tekstu.


Przypuszczalne odpowiedzi dzieci:

- Wściekły Król zajmował się walką i panowaniem w kraju. Był groźnym władcą.

- Spotkał się z Zawziętym Rycerzem, aby stoczyć z nim walkę.

- Przerwali walkę, gdy przestał padać deszcz, wyjrzało słońce, a na niebie pojawiła się tęcza. Byli zdumieni, zaskoczeni, zachwyceni.

- Wrogowie nie zauważali piękna świata, ponieważ ich jedynym celem i sensem życia była walka.

-Wyrazy te piszemy wielką literą, gdyż są to nazwy własne (w przypadku braku odpowiedzi studentka tłumaczy).

 

* Pisanie w parach dialogu króla z rycerzem.

 

 

 

* Odegranie scenek z wykorzystaniem dialogów napisanych w parach.

 

* Dzieci tańczą przy dźwiękach muzyki, po dotknięciu studentki zamieniają się w posągi przedstawiające różne miny. Na sygnał studentki wszystkie posągi „ożywają” i tańczą.

 

 

* Rozwiązywanie zadań zamieszczonych w prezentacji, wklejanie ich do zeszytu.

 

 

 

 

 

PRZERWA ŚNIADANIOWA

 

* Dzieci siedzą lub leżą na dywanie z zamkniętymi oczami.

 

 

Chętne dzieci wypowiadają się.

 

 

* Rozmowa o pięknie w malarstwie.

Odpowiedzi dzieci.

 

 

 

 

* Układanie i zapisywanie przez dzieci opowiadania do zeszytu.

 

 

 

 

 

 

*Przygotowanie farb i podkładek.

 

 

 

PRZERWA

 

* Malowanie farbami na gazie wymarzonego, wiosennego ogrodu.

 

 


Porządkowanie miejsca pracy. Krótkie wypowiedzi dzieci na temat prac i nowo poznanej techniki.

 

* Dzieci rzucają do siebie po przekątnej kłębkiem włóczki mówiąc „Zajęcia podobały mi się / nie podobały mi się, bo….”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma- zbiorowa

 

 

Forma – indywidualna jednolita.
Metoda aktywizująca.

 

 

Forma indywidualna jednolita.
Metoda: ćwiczebna.
Edukacja matematyczna i polonistyczna.

 


Forma zbiorowa.
Metoda: pogadanka.

Edukacja polonistyczna.

 

 

 

Forma zbiorowa.
Metoda: pogadanka.
Edukacja polonistyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma grupowa jednolita.
Metoda: ćwiczebna, ekspresyjna.
Edukacja polonistyczna

Forma zbiorowa.
Metoda: ekspresyjna.
Edukacja fizyczna, muzyczna.

Forma zbiorowa, indywidualna jednolita.
Metoda: ćwiczebna.

Edukacja matematyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

 

Forma zbiorowa.
Metoda: impresyjna, ekspresyjna, pogadanka.
Edukacja polonistyczna, muzyczna.

 

 

Forma zbiorowa.
Metoda: pogadanka. Edukacja plastyczna, polonistyczna.

 

 

 


Forma zbiorowa.
Metoda: ćwiczebna.

Edukacja polonistyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

 

Forma indywidualna jednolita.
Metoda: ekspresyjna, ćwiczebna, pogadanka. Edukacja plastyczna.

 

Forma zbiorowa. Metoda: aktywizująca, pogadanka.

 

Emblematy z imionami
Karteczki z rozpoczętym zdaniem.

 

 

Krzyżówka

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekwizyty

 

 

Wstążki z bibuły

 

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

---------------------

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

 

Kartki z gazą

 

 

 

 

 

 

 

Kłębek wełny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 min

 

 

 

 

 


5 min

 

 

 

 

 

25 min

 

 

 

 

 

 

------

 

5 min

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

25 - 30 min

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

------

 

35 min

 

 

 

 

 

 

 

10 min

środa, 26 maja 2010, pulusia18

Polecane wpisy

  • zagadki o zawodach

    1.Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, Choć jest zmęczony- jeszcze pracuje. Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy. Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję. Nauczyci

  • "Kaczka Dziwaczka"

    "Kaczka Dziwaczka" Nad rzeczką opodal krzaczka Mieszkała kaczka-dziwaczka, Lecz zamiast trzymać się rzeczki Robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryz

  • "Ogórek wąsaty"

    "Ogórek wąsaty" Wesoło jesienią w ogródku na grządce, Tu ruda marchewka tam strączek, Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty, A w kącie ogó